Herman Fritzsche

Beste ASGS-ers,          

                                                                         

Het bestuur moet jullie met droefheid mededelen dat ons lid Herman Fritzsche op 20 maart j.l. op 81-jarige leeftijd is overleden.

Herman was 61 jaar lid van AFC, onze oorsprong, en vanaf de beginperiode ook vele jaren lid van ons gezelschap.

Net als bij AFC ging zijn aanwezigheid ook in onze club niet ongemerkt voorbij.

Herman was er gewoon, met zijn humor, zijn vriendelijkheid, zijn gulheid, zijn vermogen om altijd in moeilijke kwesties wel iets positiefs te zien. Serieuze discussies kon hij beëindigen met een kwinkslag op zo’n wijze dat je niet eens boos op hem kon worden. Die gave had Herman. Hij was innemend en maakte het leven gewoon leuk.

Vanwege de maatregelen rond de COVID-19 crisis kunnen wij niet gezamenlijk afscheid nemen van Herman. Wij hopen dat wij op een later moment wel de gelegenheid krijgen om samen Herman te gedenken.

Wij hebben een markante man verloren.

23 maart 2020

Bestuur ASGS