ALV 2014 - 2

Tijdens ALV op 24 maart j.l. is Paul Koster teruggetreden als secretaris en is Tim Timmerman met volledige instemming van de leden benoemd tot zijn opvolger.

Paul, dank voor al je inspanningen voor de ASGS in de afgelopen 10 jaar en Tim, veel succes met je nieuwe taak!                                                                      

 

                                                           2014-ASGS-Kennemer-BestuurB         

2014-ASGS-Kennemer-Paul