Bericht van het Bestuur

Januari 2014

Het bestuur heeft zich tijdens recente vergaderingen o.m. opnieuw gebogen over de tarifering van onze golfdagen en over de versterking van de binding van de individuele leden aan de vereniging. Het resultaat van dat overleg is dat de leden mogen verwachten dat in de Jaarvergadering bij de seizoenstart in maart 2014 de volgende voorstellen aan de vergadering zullen worden voorgelegd:

1.    Voorstel om te komen tot een gedifferentieerde tarifering van een golfdag nl. op basis van de werkelijke greenfee- en dinerkosten (incl. een halve fles wijn p.p.)  met een opslag van 10 euro voor algemene kosten. In dit tarief is derhalve niet langer het Happy Hour begrepen, hetgeen betekent dat tijdens de borrel iedereen individueel bestelt op een tevoren op diens naam gestelde bon, welke aan het eind van de avond aan de bar dient te worden afgerekend. Aldus zal het tarief van een golfdag in de meeste gevallen aanmerkelijk dalen, waarbij ‘weinig’-drinkers niet meer meebetalen voor ‘veel’-drinkers. De verschillende tarieven per wedstrijd zullen bekend worden gemaakt bij het verschijnen van de wedstrijdkalender voor het seizoen 2014.

2.    Voorstel tot wijziging van het wedstrijdreglement zódanig dat voor een lid de deelname aan  tenminste vier of vijf wedstrijden (door de Ledervergadering te bepalen!) per seizoen verplicht wordt gesteld. Tenminste twee of drie ( door de Ledenvergadering te bepalen!) van die wedstrijden dienen NIET te worden gespeeld op een van de zg. Topbanen. Het bestuur bepaalt bij het uitkomen van de wedstrijdkalender wélke banen als zg. Topbanen zullen worden aangemerkt.  Indien in een seizoen door een lid aan minder dan bedoelde vier of vijf wedstrijden is deelgenomen, heeft het bestuur de bevoegdheid om het betreffende lid uit te sluiten van deelname aan het Clubkampioenschap én aan de wedstrijden in het daaraanvolgende seizoen en om hem te verzoeken zijn lidmaatschap te beëindigen. Vanzelfsprekend zal het bestuur naar haar inzicht ontheffing van deze verplichting tot deelname kunnen verlenen op grond van bijzondere omstandigheden (zoals bijv. ziekte, blessures e.d. ). Indien een lid niet aan een wedstrijd kan deelnemen doch wél aanwezig is op de borrel en het diner, dan geldt zulks als een deelname aan een wedstrijd.

Wij denken er goed aan te doen om jullie aldus in een vroeg stadium op de hoogte te brengen van deze voorstellen, zodat iedereen zich tijdig een mening kan vormen en deze in de ledenvergadering weloverwogen kan ventileren. Wij vertrouwen er op dat deze voorstellen een constructieve bijdrage zullen vormen voor een genuanceerde en redelijke tarifering van onze golfdagen en  voor een betere gemiddelde deelname aan onze wedstrijden, waardoor de binding met onze vereniging en de vriendschap tussen de leden zal worden bevorderd.

Namens het Bestuur, Alphons Böggemann, voorzitter